APK Vitaliteit, de samenwerking Schülke en Vitaal Xpert

Om de vitaliteit van ons team te versterken zijn wij een samenwerking aangegaan met Vitaal Xpert voor de APK Vitaliteit.

APK Vitaliteit

Over Schülke: 

Mijn naam is Linda Procé en ik werk als General Manager bij Schülke en ben verantwoordelijk voor de Benelux organisatie. Schülke is fabrikant en leverancier van hygiëne en desinfectie producten voor infectiepreventie binnen de gezondheidszorg. Bij ons staat vitaliteit, zowel fysiek als mentaal, hoog in het vaandel omdat dit nodig is om goede prestaties te leveren. Ons uitgangspunt en motto voor medewerkers binnen Schülke is: ‘Health management: it’s all in the mix’.

De start: 

Via mijn netwerk kwam ik in contact met Thérèse en na onze eerste ontmoeting waren we meteen enthousiast. Thérèse heeft op een authentieke manier Vitaal Xpert geïntroduceerd en raakvlakken gedefinieerd, waarin we elkaar meteen begrepen. Om de vitaliteit van ons team te versterken zijn wij een samenwerking aangegaan en hebben we de ‘APK Vitaliteit’ ingepland. We voldoen zo ook aan de verplichting om periodiek het Preventief Medisch Onderzoek uit te voeren.

Voorafgaand aan de APK Vitaliteit hebben we een transparante uitwisseling gehad over de behoeften en wensen. Thérèse heeft ons zowel inhoudelijk als praktisch ondersteund, bijvoorbeeld met het opstellen van een uitnodigingsconcept en planning.

De uitvoering: 

De deelname was op vrijwillige basis en we hebben allemaal deelgenomen aan het 1-op-1 gesprek waarin we persoonlijke adviezen ontvingen. Het Benelux team heeft de APK Vitaliteit als dynamisch ervaren. Iedereen heeft zijn eigen adviezen ter harte genomen als persoonlijk aandachtspunt of iets om te verbeteren.

Aansluitend hebben we samen de resultaten van de APK Vitaliteit besproken aan de hand van een presentatie die Thérèse had gemaakt met de bevindingen en concrete aanbevelingen. Ik kon deze presentatie ook grotendeels gebruiken als terugkoppeling naar het team. Dit waardevolle onderdeel maakte de cirkel weer rond. Daarnaast was er ook een verdieping op Vitaal Leiderschap en de groene vink die ik persoonlijk ontving, voelde als een fijne ‘beloning’.

Met de algemene aandachtspunten gaan we vol vertrouwen en met enthousiasme aan de slag want er is altijd ruimte voor verbetering.  Op de werkvloer merk ik dat we actief bezig zijn met de aanbevelingen en dat we er regelmatig naar verwijzen. Bijvoorbeeld door een extra wandeling tijdens de lunch te maken, het bureau voor zittend en staand werken optimaal te gebruiken, het aantal eetmomenten te verminderen en extra aandacht te geven aan de prioriteiten en structuur bij de weekopening.

De aanbeveling: 

De samenwerking met Thérèse was zeer plezierig en voelde vanaf het begin tot het einde vertrouwd, transparant en open. Het was professioneel, constructief en gestructureerd. Thérèse heeft een authentieke wijze om met mensen in gesprek te zijn en is oprecht geïnteresseerd. Ze stelt veel vragen en voelt goed aan wat de behoeften en wensen zijn, om met empathie en respect bewustzijn te creëren over gedrag of gewoonten. Dit doet ze zonder belerend over te komen en ze geeft de juiste aanbevelingen of adviezen, die tot verbetering van gezondheid leiden en bijdragen aan onze vitaliteit als mens en als medewerker in onze organisatie.

De APK Vitaliteit was een bijzonder goede ervaring en ik kan het gehele traject absoluut aanbevelen voor andere MKB bedrijven, vooral met Thérèse zelf als toegevoegde waarde.

“Health Management. It’s all in the mix met Vitaal Xpert.”

Linda Procé